Home

Anneke MaissanIn deze tijd met al zijn hectiek, tegenstellingen en crises is het vaak moeilijk om overeind te blijven. Het waarom en de zin van wat gebeurt, is vaak moeilijk om te vinden. Zoeken naar wat een situatie van je vraagt en wat er dus te leren en te ontwikkelen valt, is de uitdaging en dat wat je verder kan brengen.

De mens als een zich ontwikkelend wezen, breng je dan in de praktijk.

Het is mijn intentie  mee te kijken en mee te dragen in dit proces. Dit kan zijn door biografische gesprekken, coaching, relatie- en pedagogische gesprekken. Achterliggende gedachte is: hoe integreren we ons natuurlijk zijn steeds meer in ons geestelijk wezen.